ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਆਦਰਸ਼

ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ | ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ। ਓਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਸਤਾਨੀ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ “ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਲ”…